Privacy Policy

Onze url van de website is: https://socialrun.shop. De Socialrun Shop wordt uitgevoerd door Stichting Socialrun met de website: http://socialrun.nl.

Heeft u een issue? Mail naar [email protected] en we zoeken samen naar een oplossing.

Algemeen

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van de Socialrun Webshop onder shop.socialrun.nl uitgevoerd door Stichting Socialrun.
Stichting Socialrun respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wat verzamelen wij?

Wij verzamelen data, met gebruik van cookies, en embed aditionele derde partij tracking, wij monitoren uw interactie met onze content en monitoren het gebruik van gegevens achter het inlog account.

Doel van de verwerking

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u in sommige gevallen om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze site kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Stichting Socialrun moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan dergelijke gegevens te verwerken na ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene (artikel 6, eerste lid, sub a, van de AVG). VitalCampus B.V. kan alleen met uw toestemming de persoonsgegevens verwerken.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Stichting Socialrun bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking (artikel 5, eerste lid, sub e, AVG). Uw naam en e-mailadres slaan wij op zolang u op onze nieuwsbrief bent ingeschreven.

Beveiliging persoonsgegevens

Stichting Socialrun zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding (SSL) plaats.

Privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG).
Als u wilt weten welke persoonsgegevens Stichting Socialrun van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Stichting Socialrun behandelt uw verzoek binnen een redelijke termijn. U kunt, in een aantal gevallen, vragen om verwijdering of het wissen van uw gegevens (artikel 17 AVG).
Wilt u de (digitale) persoonsgegevens die Stichting Socialrun van u verwerkt ontvangen, dan kunt u een beroep doen op uw recht op dataportabiliteit (artikel 20 AVG). Dit houdt in dat u uw gegevens verstrekt krijgt in een vorm waarin u deze, mocht u dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie.

U kunt uw verzoeken melden aan:
Stichting Socialrun
Europalaan 20, 3526 KS te Utrecht.
Te bereiken via: [email protected]